Termes i condicions

1. Validesa del servei, modificacions i esmenes

2. Cancel·lacions

3. Renúncies i exempció de responsabilitat